Formowanie

  1. Formowanie jednostkowe, mało i średnio seryjne średnich i dużych odlewów wykonujemy w masach samoutwardzalnych (furanach) z wykorzystaniem automatycznej mieszarko- nasypywarki firmy FTL. Formy zagęszczane są za pomocą stołów wibracyjnych, ręcznych zagęszczarek oraz mechanicznych i pneumatycznych ubijaków.
  2. Formy odlewnicze wykonujemy w masach bentonitowych wilgotnych, oraz w masach samoutwardzalnych, na furanach i szkle wodnym oraz na żywicach karbo-tech.
  3. Do seryjnego formowania maszynowego w masach bentonitowych wykorzystujemy 3 typy urządzeń formierskich: FKT 65, FKT 54 i FKT 108.
  4. W procesie formowania używamy omodelowania metalowego, sklejkowego , żywicznego a tak że styropianów ( jedno i kilkukrotnego wykorzystania)