Laboratorium

Zakład nasz posiada dobrze wyposażone Laboratorium do przeprowadzania badań międzyoperacyjnych i końcowych produkowanych odlewów.
Posiadamy między innymi:
  • spektrometr do badania składu chemicznego Foundry-Master
  • maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych na rozciąganie
  • twardościomierze Brinella
  • elektroniczne przenośne twardościomierze
  • urządzenia do badania parametrów mas formierskich takich jak : przepuszczalność, wytrzymałość, zagęszczalność, wilgotność
  • stanowisko do badań metalograficznych firmy