Produkcja Rdzeni

Rdzenie do form wykonujemy w technologii:
  • na gorąco
  • z mas olejowych
  • z mas żywicznych utwardzanych CO2
  • z mas samoutwardzalnych furanowych
  • z mas na szkle wodnym utwardzane CO2
Zakład posiłkuje się też rdzeniami na aminach (firmy zewnętrzne).